Wartość nominalna w spółce

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .
wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna oznacza wartość udziału lub akcji w spółce przyjętą przez wspólników przy założeniu spółki. Może być ukształtowana w sposób dowolny, jednak przepisy przewidują najniższa ich wartość nominalną. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość ta, która odnosi się do udziału, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Znowu w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, gdzie odnosi się ona do wartości papieru wartościowego w postaci akcji, nie może mieć niższej wartości niż 1 grosz.

Przepis zawarty w Kodeksie Spółek Handlowych o minimalnej wartości nominalnej udziału ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Co oznacza tyle, że określenie w umowie spółki przez wspólników wartości niższej, niż wskazane powyżej, będzie sprzeczne z ustawą. Jako takie stanowić będzie podstawę do odmowy wpisu spółki do rejestru, z uwagi na postanowienie nieważne w umowie spółki.

Udziały w spółce

Zakaz obejmowania udziałów poniżej wartości nominalnej wynika z obowiązku realnego i pełnego pokrycia kapitału zakładowego.

Iloczyn wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz ilości wydanych lub wyemitowanych przez spółkę akcji tworzy kapitał zakładowy.

Podsumowanie

Reasumując wartość nominalna w spółce wyraża wkłady pieniężne, wnoszone przez wspólników do kapitału zakładowego, na podstawie umowy spółki.

 Przeczytaj także inne wpisy dotyczące zakładania spółki:

Spółka z o.o. w organizacji

Udział w spółce

Kapitał zakładowy w spółce

Polecane wpisy