Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Koronawirus a siła wyższa – jak prawnie zabezpieczyć swój biznes?

Pandemia koronawirusa COVID-19 w sposób oczywisty wpływa na możliwość realizacji wielu umów handlowych, a także z pewnością dotknie realizacje takich umów w przyszłości. Może także wpłynąć na wykonywanie zawartych umów inwestycyjnych, umów wspólników czy umów joint- venture. Powstaje w obecnej chwili bardzo ważne pytanie: jak prawnie zabezpieczyć siebie oraz swój biznes,  by zminimalizować ryzyka wynikające z tej nadzwyczajnej sytuacji ? Jak bezpiecznie skorzystać z klauzuli siły wyższej? Czy powoływanie się na siłę wyższą jest zawsze skuteczne?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, INNE UMOWY PRZY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWA PRZEDWSTĘPNA, UMOWY, ZAMKNIĘCIE, | Data: .

lista udziałów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – lista

Prowadzisz spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, jesteś jej jedynym wspólnikiem i zgłosił się do Ciebie inwestor zainteresowany odkupieniem całości lub części Twojej Spółki? Zastanawiasz się jakie dokumenty należy przegotować w związku z taką sprzedażą udziałów? Sprawdź czy masz wszystkie niezbędne dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DOKUMENTY, Oświadczenia i zapewnienia, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWY, | Data: .

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład – istotne zmiany z punktu widzenia spółek

Nowy Polski Ład od miesięcy budzi wiele kontrowersji. Rewolucyjne zmiany sprowokowały wiele rozmów, a także krytykę – głównie ze strony przedsiębiorców. Omówieniem tego tematu zajęłam się już jakiś czas temu we wpisie: Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?. Tym razem jednak, mając solidną podstawę do omawiania zmian (w momencie powstawania poprzedniego wpisu nie opublikowano jeszcze projektu ustawy), zajmę się omówieniem najbardziej istotnych kwestii z punktu widzenia przedsiębiorców oraz spółek, które wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. 16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał bowiem ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Przechodząc do sedna, niniejszy wpis poświęcony jest najważniejszym zmianom, związanym z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji wynikających z programu Nowy Polski Ład. Poniżej znajdziesz część wybranych przeze mnie zmian, które uważam za najważniejsze w oczach przedsiębiorców oraz które najpewniej zaczną obowiązywać od 2022 roku. Serdecznie zapraszam do lektury. Podwyższenie drugiego progu podatkowego, kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej O wyżej wymienionych zmianach chyba najczęściej wspomina się w kontekście Nowego Ładu. W związku z tym, w dzisiejszym artykule nie będę zajmowała się ich omówieniem. Co prawda zauważyć należy, że faktycznie mają one ogromne znaczenie dla podatników. Jednak nie tylko one będą miały wpływ na przyszłość przedsiębiorców. Poniżej znajdziesz rzadziej wspominane zmiany, o których zdecydowanie za mało się mówi. Co konkretnie mam na myśli? Nowy Polski Ład – objęcie członków zarządu spółki obowiązkowym ubezpieczeniem Od 2022 roku katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma ulec poszerzeniu. Obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w wysokości 9% dochodu zostaną objęte osoby, które uzyskują wynagrodzenie na podstawie powołania. Kwestia ta ma istotne znaczenie z perspektywy spółek. Rozwiązanie to często stosuje się bowiem w ich ramach, do powoływania członków zarządu czy prokurentów. W konsekwencji osoby pełniące ww. funkcje będą zobligowane do uiszczania wysokich składek zdrowotnych, bez możliwości ich odliczenia od podatku. Ukryta dywidenda a koszty uzyskania przychodu Nowy Polski Ład zakłada, że wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda (z perspektywy organów podatkowych) nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu spółki. Mianem takim określa się przede wszystkim świadczenia, które: wypłacane są wspólnikowi, a jednocześnie obniżają zysk spółki, wypłacane są nie w ramach podziału zysku…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

spółka z o.o.

ABC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest rodzajem spółki handlowej. Spółki handlowe dzielą się na osobowe i kapitałowe. Spółka z o.o. należy do tych drugich. Jak sama nazwa wskazuje dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kluczowym elementem jest kapitał. Bez niego możemy zapomnieć o założeniu spółki. Jakim kapitałem powinniśmy dysponować chcąc założyć spółkę z o.o.? Kto może ją założyć i kto w spółce z o.o. ponosi odpowiedzialność? Poniżej odpowiadam na 5 podstawowych pytań dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Jak działa spółka z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po jej założeniu nabywa osobowość prawną. Co to oznacza? Może stać się podmiotem praw i obowiązków. Może również dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu. Dokładnie tak jak Ty, czy autor tego tekstu. Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może we własnym imieniu nabywać zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Nieruchomość w imieniu spółki nabywa zarząd, jednak to spółka widnieje jako właściciel, nie członkowie zarządu. Tak samo będzie w przypadku jeśli wspólnicy zdecydują się kupić służbową ciężarówkę. To spółka będzie jej właścicielem, nie wspólnicy. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać założone w każdym celu o ile cel ten jest zgodny z regulacjami ustawowymi. Spółka z o.o. niekoniecznie musi zostać założona w celach gospodarczych! Jeśli planujesz prowadzenie działalności charytatywnej – spółka z o.o. może okazać się odpowiednią formą. Istotne, aby cel założonej spółki był zbieżny z celami wszystkich wspólników. 2. Jaki kapitał jest niezbędny do założenia spółki z o.o.? Jak wspomniano we wstępie, aby utworzyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędny jest kapitał. Kapitał wpłacają wspólnicy, a jego wartość nie może być niższa niż 5 000 zł. Jest to tak zwany kapitał zakładowy i, co istotne, nie musi zostać pokryty wyłącznie pieniędzmi. Kapitał zakładowy może również zostać pokryty przez wartości niepieniężne, czyli aport. Aportem mogą być na przykład rzeczy ruchome, nieruchomości ale również udziały w innej spółce handlowej, albo prawa autorskie. W zamian za przekazanie przez wspólników wkładów na kapitał zakładowy nabywają oni udziały w spółce. Przypominamy, że minimalna wartość nominalna jednego udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż 50 zł. Po przeniesieniu wkładu przez wspólników spółki z o.o. kapitał zakładowy zaczyna w pełni należeć do spółki. Innymi słowy: staje się majątkiem spółki. 3. Kto działa w imieniu spółki? Zgodnie z przepisami do reprezentacji spółki upoważniony jest jej zarząd. Co jednak w sytuacji gdy zarząd liczy 8 osób?…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zastanawiasz się czy warto zmienić formę prowadzenia działalności? Jeśli Twoja firma zaczyna się rozwijać i osiąga coraz wyższe przychody, a Ty czujesz, że czas na coś więcej – może to znak żeby rozważyć możliwość jej przekształcenia w spółkę z o.o.? Wiele osób decyduje się przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. ze względu na opłacalność takiego ruchu. Pozwól, że pokażemy Ci podstawowe, uniwersalne plusy przekształcenia działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy każda jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Odpowiedź jest krótka: oczywiście. Prawo nie przewiduje żadnych ograniczeń związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona w jednoosobową spółkę kapitałową. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie takiemu przekształceniu. Przepisy nie wprowadzają również żadnego ograniczenia czasowego dla możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Jeśli po 3 miesiącach, tygodniu, czy 5 latach uznasz, że czas na zmianę – nic nie będzie stało na przeszkodzie! Przekształcenie w spółkę z o.o. oznacza większą ochronę Twojego majątku osobistego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną. Jeśli chcesz wiedzieć co to oznacza, sprawdź ten artykuł: ABC spółki z o.o. Dzięki osobowości prawnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada swój własny majątek. Oznacza to, że po przekształceniu w spółkę z o.o. już nie ty jako przedsiębiorca, a spółka będzie odpowiedzialna za wszelkie zobowiązania. To z majątku spółki będą spłacane wszelkie długi. Dzięki temu można osiągnąć większe bezpieczeństwo finansowe i definitywnie oddzielić działania i zobowiązania prywatne od służbowych. Co z zobowiązaniami zaciągniętymi przed przekształceniem w spółkę z o.o.? Będziesz za nie odpowiadać, ale solidarnie ze spółką. Ta zasada dotyczy wszystkich zobowiązań powstałych do 3 lat przed przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. Oznacza to, że spółka będzie mogła spłacić nawet całość Twojego długu powstałego w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą. Oczywiście dług musi powstać do trzech lat przed powstaniem  przekształconej spółki z o.o. ZUS w spółce z o.o. a raczej jego brak… – zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców korzysta z tak zwanej ulgi na start. Oznacza to brak obowiązku opłacania ubezpieczeń społecznych, a składki ograniczają się tylko do zdrowotnych i to w wersji podstawowej. Możliwość korzystania z ulgi na start kończy się po pół roku od rozpoczęcia prowadzenia działalności. Przez 2 lata przedsiębiorca…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Różnorodność płci w składzie organów spółek

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW. Czy od lipca 2021 r. w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W ostatnim czasie na portalach branżowych zrobiło się głośno o wprowadzeniu różnorodności w zakresie płci w organach polskich spółek kapitałowych. Już od kilku lat pojawiały się głosy za wprowadzeniem równouprawnienia w spółkach. Czy w końcu w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W tym artykule wyjaśniamy Państwu najnowsze zmiany. Jakie spółki obejmują zmiany w różnorodności płci w składzie organów spółek? Po pierwsze, zmiany te nie obejmują wszystkich spółek, a jedynie te notowane na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe warunki związane z różnorodnością w obszarze płci wynikają z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”. Rada Giełdy uchwaliła je Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. To kolejne już zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Pełną treść tej Uchwały możecie Państwo znaleźć pod tym adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/Uch_13_1834_2021_DPSN2021.pdf Kodeks dobrych praktyk – różnorodność płci w składzie organów spółek Zgodnie z najnowszym Kodeksem dobrych praktyk „Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%”. Regulacja taka znalazła się w punkcie 2.1 ww. dokumentu. Zatem dla spełnienia nowych wymogów, w organach spółek, które dotychczas obsadzone były głównie przez mężczyzn, powinno znaleźć się co najmniej 30% kobiet. Dla wielu spółek to wyzwanie i pytanie jak dostosować się do tego warunku. Czy remedium może stanowić odpowiednie przeprowadzenie rekrutacji? Wiele spółek musi zmierzyć się też ze zmianą regulacji wewnętrznych. Punkt 2.2. przytoczonego wyżej Kodeksu stanowi, że „Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1”. W związku z tym, to do tych osób będzie należało zapewnienie różnorodności płci w organach spółek…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o.

W jakich przypadkach operacja aportowa polegająca na wniesieniu udziałów jednej spółki tytułem wkładu do innej spółki będzie neutralna podatkowo?

Zasady wnoszenia aportów do spółki z o.o. Jakie znaczenie dla prawa podatkowego będzie miała czynność wniesienia wkładu do spółki w postaci udziałów w innej spółce? Na początku warto zwrócić uwagę na treść art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.. Zgodnie z tym przepisem: „Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: (…) wartość wkładu określoną w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze – w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 19 ust. 3 stosuje się odpowiednio”. Zatem, w świetle u.p.d.o.f. wartość wniesionego do spółki wkładu stanowi przychód podatkowy z kapitałów pieniężnych. Odliczenie określonych kosztów uzyskania przychodu Czy podatnik dokonujący operacji aportowej ma prawo dokonać odliczeń określonych kosztów uzyskania przychodu? Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Jednakże należy mieć na uwadze także ust. 2e pkt 2 lit. b ww. przepisu. Stanowi on o tym, że „W przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów (akcji) albo wkładów – ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości: (…) wartości: (…) określonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny”. Z kolei przywołany tam przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. brzmi następująco: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: (…) objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

W momencie gdy zdecydujemy się na założenie własnej działalności, w pierwszej kolejności nasze myśli kierują się ku jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w CEIDG. Opcja ta intuicyjnie wydaje nam się bezpieczna. W większości przypadków dopiero z czasem i w miarę rozwoju biznesu przychodzi myśl o zawiązaniu np. spółki z o.o. Przepisy prawa umożliwiają bowiem zmianę formy prowadzonej działalności, jaką jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, np. spółkę z o.o. Obecnie nowym czynnikiem motywującym przedsiębiorców do przeorganizowania swojej działalności może okazać się także wejście w życie przepisów związanych z „Polskim Ładem”. Przewidują one bowiem wiele zmian w zakresie prawa podatkowego, które mogą okazać się mniej korzystne dla podatników. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule: ,,Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?”. Nie przedłużając już – zapraszam do lektury niniejszego artykułu poświęconego tematyce przekształcenia działalności w sp. z o.o. Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Już na wstępie musisz wiedzieć, że jako przedsiębiorca możesz dokonać zmiany formy działalności na dwa sposoby: Po pierwsze, możesz przekształcić dotychczasową działalności w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 KSH. Drugą opcją jest założenie od podstaw spółki z o.o. i wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa, które już posiadasz. Jednak ze względu na charakter tego artykułu – który dotyczy przekształcenia – zajmę się omówieniem jedynie pierwszego wariantu z wyżej przedstawionych. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o. wydaje mi się również bardziej korzystne. Pozwala na płynne kontynuowanie prowadzonej wcześniej działalności, bez konieczności kłopotliwego jej przenoszenia na nowy podmiot. W związku z tym, nie jesteśmy narażeni na dopełnianie szeregu nowych formalności związanych z całym procesem zawiązania nowej spółki, wniesieniem do niej przedsiębiorstwa oraz aneksowania dotychczasowych umów. Oczywiście każdy może mieć na ten temat inne zdanie. Jak przekształcić działalność gospodarczą w sp. z o.o.? Najistotniejszym w tej kwestii jest dla nas art. 584 (5) KSH, który stanowi, że: Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta; złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; powołania członków organów spółki przekształconej; zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej; dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym miejscu warto zaznaczyć, że plan przekształcenia działalności musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Natomiast jego najważniejszym elementem jest…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DLA STARTUPÓW, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

Nowy polski ład

Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?

Niedawno rząd ogłosił założenia „Nowego Polskiego Ładu”. Ma on stanowić remedium na niekorzystne skutki pandemii COVID-19, a także szansę na rozwój polskiej gospodarki. Zapowiadany program ma wprowadzić zmiany także w funkcjonowaniu służby zdrowia i wiele innych. Na tą chwilę brakuje jednak podstawy, tj. jakiegokolwiek oficjalnego projektu wprowadzenia zapowiadanych zmian. Czy chociażby przewidywanego terminu rewolucyjnej nowelizacji. Nie dziwi więc fakt, że wielu indywidualnych przedsiębiorców obawia się zmian, w szczególności tych z zakresu prawa podatkowego. Zmiany wpłyną też chociażby pośrednio na funkcjonowanie wielu spółek. Zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej – Nowy Ład Jedną z zapowiadanych modyfikacji obecnych regulacji prawnych ma być zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej, składką w wysokości 9% dochodu. Tym samym, im wyższe dochody będą osiągane przed podatników, tym więcej będą oni płacić z tytułu składki zdrowotnej. Rząd tłumaczy, że w ten sposób system będzie bardziej sprawiedliwy niż dotychczas. Po wejściu w życie Polskiego Ładu, nie będzie już sytuacji, w której „za leczenie najbogatszych przedsiębiorców płacą prawie wyłącznie mali przedsiębiorcy i pracownicy”. Po nowelizacji przepisów składka zdrowotna będzie liczona proporcjonalnie od uzyskiwanych przez podatników dochodów. Co istotne, takiej składki nie będzie można już odliczyć od podatku. Dla wielu podatników będzie to oznaczało wyższy podatek. „Ozusowanie” umów zlecenia – Nowy Ład Kolejną propozycją jest „ozusowanie” umów zlecenia. Ma ono stanowić remedium na powszechność tzw. umów „śmieciówek” na polskim rynku pracy. Po znowelizowaniu obecnych przepisów zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu”, od całości zarobków z umowy zlecenia będą potrącane składki na ubezpieczenia społeczne. Propozycja ta może być problematyczna zarówno dla przedsiębiorców zatrudniających takich pracowników, jak i dla samych osób podejmujących tego typu pracę. Dla tych pierwszych oznacza to wyższe koszty działalności, dla drugich mniejszą opłacalność zawierania kilku umów zlecenia. Umowy zlecenie są najczęściej kojarzone z ofertami pracy dla studentów. Ci z pewnością też stracą na projektowanych zmianach prawa. Jednak często tego typu umowy zawierają pracownicy etatowi, poza pracą na etacie. Ozusowanie umów zlecenia zmniejszy opłacalność takiej działalności. Pozytywne zmiany? Oczywiście, wśród zapowiadanych zmian pojawiły się też takie, które należy ocenić pozytywnie. Są to przede wszystkim: planowany wzrost kwoty wolnej od podatku z 8.000 zł do 30.000 zł, a także planowane podwyższenie progu podatkowego z 85.528 zł na 120.000 zł. Jeśli finalnie ww. regulacje wejdą w życie, to osoby zarabiające…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

crowdfunding

Jak projektowana ustawa regulująca działalność platform crowdfundingowych wpłynie na sp. z o.o. w Polsce?

Początkiem maja rozpoczął się proces prowadzący do uchwalenia ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Na chwilę obecną projekt ustawy skierowano do konsultacji. Projektowane przepisy mają stanowić pierwszą regulację tzw. crowdfundingu w Polsce. Dotychczas brakowało uregulowania tej sfery działalności, więc w praktyce platformy crowdfundingowe działały na zasadach określonych w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Czym jest crowdfunding? Zacznijmy jednak od samego pojęcia crowdfundingu. Określa ono rozwiązanie z zakresu finansowania społecznościowego. Umożliwia pozyskanie finansowania alternatywnego wielu spółkom, w szczególności tym typu start-up i mniejszym przedsiębiorstwom. Jak zauważono w ramach oceny skutków proponowanej regulacji – platformy crowdfundingowe mogą działać w tzw. modelu udziałowym, w którym inwestor, w zamian za wpłatę, obejmuje papiery wartościowe wyemitowane przez właściciela projektu, oraz ułatwiających udzielanie pożyczek społecznościowych. Właśnie takich platform dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1). Projektowana polska ustawa ma zapewnić stosowanie ww. rozporządzenia w Polsce. Zmiany jakie zostaną wprowadzone do porządku prawnego Do najważniejszych zmian, które zostaną wprowadzone do porządku prawnego wraz z wejściem w życie projektowanych przepisów należy m.in. poddanie platform crowdfundingowych nadzorowi KNF. Co więcej, skuteczność tego nadzoru ma zapewnić prawo KNF do stosowania określonych środków nadzorczych wielokrotnie. Publikacja komunikatów o wszczętych przez KNF postępowaniach ma być przestrogą dla potencjalnych inwestorów. Ponadto, z zakresu ww. ustawy o ofercie publicznej, którą stosowano do tej pory zostanie wyłączony właśnie tzw. crowdfunding. Zmienią się także progi kwotowe zwalniające z obowiązku sporządzenia prospektu. Kwota ta zostanie podniesiona z 2,5 mln euro do 5 mln euro. Nowe przepisy – sankcje – crowdfunding Jednocześnie nowe przepisy będą obwarowane sankcjami. Na przykład za świadczenie usług finansowania społecznościowego bez właściwego zezwolenia, będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości do 5 mln zł. Podobnie będzie w przypadku prowadzenia działalności identycznej co do celu ze świadczeniem usług finansowania społecznościowego, ale w sposób niezgodny z ww. rozporządzeniem i projektowanymi przepisami ustawy. Wyższa grzywna, tj. do 10 mln zł będzie grozić za prowadzenie oferty finansowania społecznościowego związanej z udzielaniem pożyczek, bez udostępnienia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych. Zmiany w kodeksie handlowym? Co jednak najistotniejsze dla tego artykułu, projektowana ustawa…

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., | Data: .

udziały w spółce

Udziały w spółce

Sam Kodeks Spółek Handlowych definiuje udziały w kilku znaczeniach. Za udziały w spółce uważa się ogół praw i obowiązków danego wspólnika wobec konkretnej spółki. Są podstawą bycia wspólnikiem w spółce. Ogół udziałów stanowi kapitał zakładowy spółki, tzn. powinny one odzwierciedlać wkłady, jakie wspólnicy wnieśli do spółki. W pewnym uproszczeniu udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można ująć jako ogół władzy w spółce oraz miara praw przysługujących wspólnikom. Na przykład w zakresie podziału dywidendy. Udziały w spółce – rodzaje Zasadniczo w spółce z o.o. pojawić się mogą dwa rodzaje udziałów: udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Gdy wspólnicy sporządzają umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wówczas podejmują decyzji o równości lub nierówności udziałów. Muszą wtedy także określić liczbę tych udziałów przypadających na jednego wspólnika. Jeżeli wspólnicy ustalą, że każdy z nich może posiadać tylko jeden udział, wówczas jego wartość może być nierówna. Z kolei w przypadku, gdy postanawiają, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy powinny one mieć wartość równą. Pozycja w spółce Na tym etapie wspólnicy może zadecydować o swojej pozycji w spółce. Jeżeli chciałby ją wzmocnić, wówczas powinien mieć minimum jeden udział posiadający wyższą wartość nominalną niż inni udziałowcy lub posiadać większą liczbę udziałów. Wniesienie wkładu do spółki Do powstania spółki wymagane jest wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego. Należy jednak odróżnić „objęcie” udziału od jego „pokrycia”. Objęcie udziału jest oświadczeniem wspólnika w umowie spółki, że wyraża wolę na uczestniczenie w spółce i kreuje obowiązek wniesienia tego wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. Zaś obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie udziału w spółce wspólnik realizuje, jeżeli przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. Podsumowanie – udział w spółce Reasumując udziały są związane z kapitałem zakładowym w spółce z o.o. i w związku z tym suma wartości nominalnej udziałów w spółce, musi zgadzać się z wysokością kapitału zakładowego. Przeczytaj także: Spółka z o.o. w organizacji  Kapitał zakładowy w spółce  

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, tzw. ePUAP. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która ułatwia załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Aby móc korzystać z tej platformy niezbędne jest założenie darmowego konta. ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wśród spraw jakie możemy załatwić za pomocą ePUAP wyróżnić można m.in.: Wyrobienie dowodu osobistego; Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej; Dopisanie do spisu wyborców; Nadanie numeru porządkowego nieruchomości; Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego; Rejestracja pojazdów; Rejestracja urodzeń; Sporządzenie aktu zgonu; Wydanie prawa jazdy. Każda sprawa, która jest dostępna na portalu, posiada jej krótki opis, a także szczegóły sprawy, tzn. kogo dotyczy, jaki jest czas realizacji, wymagane dokumenty, opłaty, podstawę prawną, a także możliwość złożenia odwołania od decyzji. Jak wygląda założenie konta? Zakładając konto na portalu będzie trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny, którego rubryki dotyczą przede wszystkim danych kontaktowych oraz identyfikacyjnych. Na podany przy rejestracji adres e-mail będą przesyłane powiadomienia dotyczące wnoszonych podań i wniosków. Udogodnienia dla przedsiębiorców System ePUAP posiada również udogodnienia dla przedsiębiorców, które umożliwiają szybkie i bezpieczne załatwienie spraw związanych z prowadzeniem firmy. Do takich spraw należą między innymi: Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składem do ZUS-u; Rozliczenie VAT; Umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika do podpisywania elektronicznych dokumentów księgowych. Podsumowanie Reasumując, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, pozwala na szybki kontakt i uzyskanie odpowiedzi w sprawach administracyjnych. Przeczytaj także: Po pierwsze: Spółka z o.o. w organizacji Po drugie: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DOKUMENTY, | Data: .

kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce, nazywany również założycielskim, jest to minimalny wkład właścicieli wnoszony przez wspólników spółki przy jej zakładaniu. Takie wkłady mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną tzn. aportu, np. wierzytelności lub nieruchomości. W zależności od rodzaju spółki, ustawodawca przewidział różne minimalne wysokości kapitału zakładowego. Można wymienić: 5 000 złotych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; 50 000 złotych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej; 100 000 złotych w przypadki spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy  w spółce – pokrycie W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy od samego początku musi być pokryty w pełnej deklarowanej przez wspólników wysokości. Zaś w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej ustawodawca dopuścił częściowe pokrycie kapitału w wysokości ¼ deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, wyznaczając jednocześnie odpowiednie terminy na pokrycie kapitału w całości. Wysokość kapitału zakładowego można zmieniać w trakcie istnienia spółki, zarówno poprzez jego zwiększenie, jak i zmniejszenie. Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce bądź na podstawie zmiany umowy spółki, bądź na podstawie wcześniejszych postanowień tej umowy, w których przewidziane zostało podwyższenie w określonym czasie do określonej wysokości w określony sposób. Znowu obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników, które może nastąpić poprzez: zmniejszenie ilości udziałów lub, obniżenie wartości nominalnej każdego udziału.   Przeczytaj także: Wartość nominalna w spółce Spółka z o.o. w organizacji

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna w spółce

Wartość nominalna oznacza wartość udziału lub akcji w spółce przyjętą przez wspólników przy założeniu spółki. Może być ukształtowana w sposób dowolny, jednak przepisy przewidują najniższa ich wartość nominalną. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wartość ta, która odnosi się do udziału, musi wynosić co najmniej 50 złotych. Znowu w spółce akcyjnej i komandytowo-akcyjnej, gdzie odnosi się ona do wartości papieru wartościowego w postaci akcji, nie może mieć niższej wartości niż 1 grosz. Przepis zawarty w Kodeksie Spółek Handlowych o minimalnej wartości nominalnej udziału ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Co oznacza tyle, że określenie w umowie spółki przez wspólników wartości niższej, niż wskazane powyżej, będzie sprzeczne z ustawą. Jako takie stanowić będzie podstawę do odmowy wpisu spółki do rejestru, z uwagi na postanowienie nieważne w umowie spółki. Udziały w spółce Zakaz obejmowania udziałów poniżej wartości nominalnej wynika z obowiązku realnego i pełnego pokrycia kapitału zakładowego. Iloczyn wartości nominalnej udziałów lub akcji oraz ilości wydanych lub wyemitowanych przez spółkę akcji tworzy kapitał zakładowy. Podsumowanie Reasumując wartość nominalna w spółce wyraża wkłady pieniężne, wnoszone przez wspólników do kapitału zakładowego, na podstawie umowy spółki.  Przeczytaj także inne wpisy dotyczące zakładania spółki: Spółka z o.o. w organizacji Udział w spółce Kapitał zakładowy w spółce

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji. Jest to zatem początkowa faza jej istnienia. Dopiero z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorców staje się ona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Co oznacza zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Od chwili zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sporządzenia umowy) ma ona już zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i upadłościową. Co to oznacza? Spółka z o.o. w organizacji, posiadająca status ułomnej osoby prawnej, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania pozywać i być pozywana. Firma spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”. PRZYKŁAD: W umowie spółki wspólnicy określili nazwę spółki jako „Kwiatkowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Do momentu wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS należy używać nazwy „Kwiatkowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji”. Spółka z o.o. – kto ją reprezentuje? Spółkę z o.o. w organizacji reprezentuje się przez zarząd lub pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. Wspólnicy spółki z o.o. w organizacji, którzy nie zostali powołani jako członkowie zarządu lub pełnomocnicy, nie mogą jej reprezentować. Spółka z o.o. – kto odpowiada za zobowiązania? Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają jednak solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Chodzi tu o osoby uprawnione do reprezentacji, a więc zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Wpis do KRS W momencie wpisu do KRS powstaje spółka z o.o. właściwa, której przysługują wówczas już wszystkie prawa i obowiązku nabyte przez spółkę w organizacji. Funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji Warto mieć na uwadze, że funkcjonowanie spółki z o.o. w organizacji ogranicza się w czasie. Spółka ta zobowiązuje się do złożenia wniosku o jej zarejestrowanie w KRS najpóźniej w terminie 6 miesięcy. Czas ten liczy się od dnia powstania spółki z o.o., czyli podpisania umowy. Przeczytaj także: Kiedy sąd może postanowić o zawieszeniu wspólnika w wykonywaniu jego praw udziałowych w spółce?

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: Bez kategorii, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .

instrukcja dla spółek z o.o.

Instrukcja dla spółek z o.o. – Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2020 rok?

Panująca epidemia COVID-19 wymogła na przedsiębiorcach dostosowywania się do wielu zmian, w tym dotyczących składania dokumentów sprawozdań finansowych. Można się zastanowić w jaki sposób złożyć tegoroczne sprawozdanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Autor: Joanna Mizińska | Kategoria: DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .