Kapitał zakładowy w spółce

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, SPÓŁKA Z O.O., | Data: .
kapitał zakładowy w spółce

Kapitał zakładowy w spółce, nazywany również założycielskim, jest to minimalny wkład właścicieli wnoszony przez wspólników spółki przy jej zakładaniu. Takie wkłady mogą przybrać postać zarówno pieniężną, jak i niepieniężną tzn. aportu, np. wierzytelności lub nieruchomości. W zależności od rodzaju spółki, ustawodawca przewidział różne minimalne wysokości kapitału zakładowego. Można wymienić:

  • 5 000 złotych w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • 50 000 złotych w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej;
  • 100 000 złotych w przypadki spółki akcyjnej.

Kapitał zakładowy  w spółce – pokrycie

W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy od samego początku musi być pokryty w pełnej deklarowanej przez wspólników wysokości. Zaś w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej ustawodawca dopuścił częściowe pokrycie kapitału w wysokości ¼ deklarowanej wysokości kapitału zakładowego, wyznaczając jednocześnie odpowiednie terminy na pokrycie kapitału w całości.

Wysokość kapitału zakładowego można zmieniać w trakcie istnienia spółki, zarówno poprzez jego zwiększenie, jak i zmniejszenie.

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może mieć miejsce bądź na podstawie zmiany umowy spółki, bądź na podstawie wcześniejszych postanowień tej umowy, w których przewidziane zostało podwyższenie w określonym czasie do określonej wysokości w określony sposób. Znowu obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie uchwały podjętej na zgromadzeniu wspólników, które może nastąpić poprzez:

  • zmniejszenie ilości udziałów lub,
  • obniżenie wartości nominalnej każdego udziału.

 

kapitał zakładowy w spółce

Przeczytaj także:

Wartość nominalna w spółce

Spółka z o.o. w organizacji

Polecane wpisy