Co zawierać powinna Umowa o zachowaniu poufności?

Kto podpisuje umowę NDA?

Umowę podpisuje zarząd spółki, bo to spółka a nie tu jako jej udziałowiec, będzie udostępniała informacje. Spółka jest więc ujawniającym informacje poufne. Strona otrzymującą informacje jest natomiast inwestor. W umowie NDA warto określić zasady i określić krąg podmiotów, którym inwestor takie informacje może dalej przekazać. Jest to ważne by informacje przekazane faktycznie pozostawały poufne.

Co powinna zawierać umowa o zachowaniu poufności?

W NDA powinieneś jasno określić cel, z uwagi na który przekazujesz informacje poufne. Korzystanie przez stronę otrzymującą w innym celu z tych informacji będzie stanowiło naruszenie NDA. W Umowie NDA powinieneś dookreślić zobowiązanie do zachowania informacji poufnych w tajemnicy.

Podmiot otrzymujący informacje musi zobowiązać się, że wykorzysta przekazane mu informacje wyłącznie w celu sprecyzowanym w umowie (a więc w celu ustalenia tego czy chce objąć nowe udziały, czy chce zawrzeć transakcję sprzedaży udziałów od dotychczasowych akcjonariuszy czy np. chce nabyć przedsiębiorstwo).

Ponadto, podmiot taki zobowiązuje się, iż nie będzie bez uprzedniej zgody ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać informacji poufnych oraz je w należyty sposób zabezpieczy.

Jakie są sankcje za naruszenie NDA?

Sankcję są takie jakie uda Ci się wynegocjować :). Optymalne jest zastrzeżenie kary umownej – masz wtedy pewność, że naruszenie NDA wiąże się z konkretną odpowiedzialnością. Gdy nie uda się wynegocjować kary umownej, pozostanie odpowiedzialność na zasadach ogólnych – a więc odpowiedzialność otrzymującego informację poufną za jej ujawnienie będzie odpowiedzialnością za szkodę ponoszoną na podstawie art. 471 k.c., a wysokość odszkodowania będzie uzależnioną od wysokości poniesionej szkody (w praktyce dosyć trudne do wykazania). Pamiętaj jeszcze, że obok odpowiedzialności na zasadach ogólnych zawsze wchodzi w grę odpowiedzialność z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jaki czas obowiązuje NDA? 

Należy tę kwestię określić w umowie o zachowaniu poufności. Zwykle to okresy od kilku miesięcy do nawet kilku lat, niezależnie od tego czy do transakcji dojdzie czy też nie.

Wniosek

Pamiętaj, że umowa o zachowanie poufności jest to klucz do zabezpieczenia interesów Spółki.

Jest ona także istotna dla oceny potencjalnej odpowiedzialności zarządu. Moja rada: oceń najpierw to, jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie spisz umowę o zachowaniu poufności, w taki sposób by w maksymalnym stopniu zabezpieczyć spółkę przed ujawnieniem informacji ważnych dla spółki podmiotom niekoniecznie mającym pozytywną motywację.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Joanna Mizińska

Adwokat Joanna Mizińska

Od ponad 17 lat specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Specjalistka w zakresie obsługi prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Doradza także w sprawach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Specjalistka w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz wykonywania kontraktów i umów gospodarczych. Ponadto, zajmuje się obsługą prawną inwestycji w spółki, począwszy od negocjacji, przygotowywania projektów umów, aż do zamknięcia, jak również doradza przy wyjściu z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Kontakt:

+48 668 017 220
j.mizinska@gm-legal.pl

2 odpowiedzi

 1. Szanowna Pani Mecenas
  Zupełnie się zgodzę, że umowa o zachowaniu poufności to warunek sine quo non rozpoczęcia rozmów i due diligence.
  Nadmienię tylko, że bardzo ważnymi kwestiami na które zwróciła Pani uwagę są:
  1) kto podpisuje taką umowę i w czym imieniu (a widziałem tu propozycje różnych “herezji”),
  2) komu i w jakim celu podmiot może udostępnić informacje.
  Pozdrawiam serdecznie
  Paweł L.

  1. Witam Panie Pawle, dziękuję za Pana uwagi – zdecydowanie polecam każdemu pochylenie się nad celem powierzenia informacji 🙂 Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Joanna Mizińska

Jestem adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Jestem także autorką tego bloga.

Od kilkunastu lat zajmuję się tym prawem gospodarczym i prawem spółek handlowych oraz kontraktami i umowami gospodarczymi. Doradzam swoim Klientom jak najlepiej wynegocjować umowy, by uzyskać maksimum bezpieczeństwa prawnego

Pobierz bezpłatnie poradnik!

"Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o."

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o

Dołącz do mojej społeczności

Najpopularniejsze

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z prawem?

Zapisz się na newsletter

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.