Jak długo wiąże umowa o zachowaniu poufności?

Zostałam ostatnio zapytana przez Klienta – jak długo wiąże go podpisana umowa o zachowaniu poufności? Kiedy kończy obowiązywać zakaz z umowy NDA?

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:AUDYT PRAWNY, DLA INWESTORÓW, DLA STARTUPÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, PROCES DUE DILLIGENCE, UMOWA O POUFNOŚCI, UMOWY, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , ,

Kiedy kończy obowiązywać zakaz z umowy NDA?

Odpowiedź wydaje się prosta – obowiązuje tak długo, jak zostało to wskazane przez nas w umowie o zachowaniu poufności. Rekomenduję zawsze, żeby termin takowy określić jako dosyć odległy. Jak długi? Tutaj musisz sam zastanowić się nad tym uwzględniając specyfikę prowadzonej działalności. Pisałam szerzej o tym w artykule pt. Co zawierać powinna Umowa o zachowaniu poufności?. W umowie warto także dodać zapis, że wypowiedzenie umowy czy jej rozwiązanie lub unieważnienie nie zwalania otrzymującego informacje poufne z obowiązku traktowania ich jako poufnych. Zwykle w umowach, które ja sporządzam wpisuję terminy 3 lub nawet 5-letnie.

Przekazane informacje stanowią jednocześnie tajemnicę przedsiębiorstwa – co wtedy

Pamiętaj, że jeśli przekazane informacje stanowią jednocześnie tajemnicę przedsiębiorstwa, to w razie naruszenia poufności takie działanie może być traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zadbaj o właściwe oznaczenie przekazywanych informacji

Przekazując więc informacje na etapie due dilligence warto zadbać o właściwe oznaczenie przekazywanych informacji, tak by oczywistym było, że stanowią one dla przekazującego informacje posiadające wartość gospodarczą, zostały w odniesieniu do nich podjęte działania mające na celu zachowanie ich w poufności, a ich przekazanie drugiej stronie następuje wyłącznie w celu i w zakresie wskazanym w umowie o zachowaniu poufności.

Polecane wpisy