Klauzula lock up – co to takiego

Negocjując umowę inwestycyjną należy pamiętać, że jedną ze standardowo stosowanych klauzul jest klauzula lock up. Ogranicza ona możliwość rozporządzania udziałami przez dany okres czasu.

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DLA ZARZĄDU, PRAWO PIERWOKUPU, PRAWO PIERWSZEŃSTWA, UMOWA INWESTYCYJNA, UMOWY, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kogo dotyczy zobowiązanie?

Zobowiązanie takie jest zaciągane także przez akcjonariuszy spółki, która debiutuje na giełdzie papierów wartościowych (IPO) .

Co oznacza klauzula lock up?

Klauzula lock up oznacza, że udziałowcy czy akcjonariusze zobowiązują się przez wskazany w umowie okres czasu nie zbywać udziałów (akcji) w spółce. Zwykle zobowiązanie takie jest zaciągane przez istotnych dla danego biznesu udziałowców (akcjonariuszy) – zwykle założycieli, rzadziej  przez inwestorów finansowych.

Cel zobowiązania

Celem zobowiązania do tego, aby przez wskazany w umowie inwestycyjnej okres czasu nie zbywać udziałów (akcji) w spółce jest to, aby nowi inwestorzy inwestujący w spółkę mieli pewność, że kluczowi dla jej funkcjonowania udziałowcy (akcjonariusze) pozostaną w spółce po inwestycji, przez wskazany okres czasu. Możliwe jest również przeniesienie tego typu zapisów do umowy spółki.

Lock up jest jednym ze sposobów ograniczenia zbywalności udziałów w spółce, ale nie jedynym

Wśród innych sposobów ograniczenia zbywalności udziałów w spółce są:

Podsumowanie

Wszystkie wskazane przeze mnie dzisiaj mechanizmy mają jeden główny cel – stworzyć mechanizm zabezpieczający inwestorów inwestujących w spółkę, której jesteś udziałowcem.

Polecane wpisy
sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.