Dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – lista

Prowadzisz spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, jesteś jej jedynym wspólnikiem i zgłosił się do Ciebie inwestor zainteresowany odkupieniem całości lub części Twojej Spółki? Zastanawiasz się jakie dokumenty należy przegotować w związku z taką sprzedażą udziałów? Sprawdź czy masz wszystkie niezbędne dokumenty przy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:DLA INWESTORÓW, DLA WSPÓLNIKÓW, DOKUMENTY, Oświadczenia i zapewnienia, SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW, UMOWY, | Data: . Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
lista udziałów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży udziałów w sp. z o.o.

Podstawowy dokument jaki będziesz musiał przygotować to sama umowa sprzedaży udziałów. Umowa sprzedaży udziałów może mieć różną formę i różną treść, gdyż wszystko zależy od ustaleń stron i samej transakcji.

Umowa sprzedaży udziałów zazwyczaj będzie obejmować takie zagadnienia jak:

  1. dokładnie opisany przedmiot umowy;
  2. oświadczenia i zapewnienia Sprzedającego dotyczące sprzedawanych udziałów,
  3. oświadczenia i zapewnienia Sprzedającego dotyczące stanu prawnego czy finansowego Spółki (uwaga: ten fragment, jeśli wystąpi w Twojej umowie wymaga szczególnej analizy, gdyż mimo swojej niepozorności może rodzić Twoją odpowiedzialność w przyszłości);
  4. zapisy odnoszące się do sprzedaży udziałów;
  5. zapisy odnoszące się do momentu przejścia własności udziałów;
  6. a także zapisy odnoszące się do ceny za udziały i zasad oraz terminu jej płatności;
  7. warunki dotyczące dojścia umowy do skutku (o ile takie mają zostać zastrzeżone);
  8. zapisy dotyczące zawiadomienia spółki o zawarciu umowy sprzedaży udziałów;
  9. zapisy dotyczące wpisu do księgi udziałów;
  10. ewentualne zapisy dotyczące poufności czy zakazu konkurencji.

Co istotne, umowa wymaga sporządzenia jej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zawiadomienie o sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Kolejny dokument, który sporządzić należy w związku ze sprzedażą udziałów to zawiadomienie o sprzedaży udziałów. Na ten temat możesz przeczytać więcej w artykule pt. Kiedy sprzedaż udziałów jest skuteczna?.

Dokument zawiadomienia o sprzedaży udziałów to pismo skierowane do Spółki, w której informujesz Spółkę o zawarciu umowy sprzedaży udziałów. Zawiadomienie takie możesz wysłać albo Ty albo druga strona umowy – ważne, aby umowa sprzedaży udziałów dokładnie to określiła.

Przepisy nie definiują tego, co konkretnie musi zawierać takie zawiadomienie. Sąd Najwyższy wprost wskazał, że zawiadomienie, o którym mowa w art.  187 § 1 KSH nie wymaga żadnej szczególnej formy może być zatem dokonane w każdy możliwy sposób. (sprawdź w wyroku z dnia 30 marca 2012 r. sygn. III CSK 232/11).

Do zawiadomienia musisz dołączyć dowód przejścia własności udziałów.

Wpis w księdze udziałów

Po otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia o sprzedaży  udziałów Zarząd Spółki zobowiązany jest dokonać wpisu w księdze udziałów. To znaczy Zarząd powinien, zgodnie z zawiadomieniem oraz dostarczonym dowodem zawarcia umowy sprzedaży, wykreślić Ciebie jako udziałowca z tych udziałów, które stanowiły przedmiot sprzedaży a wpisać nabywcę jako nowego udziałowca.

Lista wspólników spółki z o.o.

Zarząd powinien także sporządzić nową listę wspólników. Lista taka wymaga podpisania jej przez wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Po każdym wpisaniu zmiany do księgi udziałów zarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. Wynika to z art. 188 § 3 KSH.

Zmiany w KRS

O ile sprzedaż udziałów w spółce obejmuje więcej niż 10 % udziałów w Spółce, Zarząd Spółki zobowiązany będzie złożyć także wnioski do KRS o wpis takiej zmiany. W tym celu będzie musiał złożyć formularz KRS Z3 (wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców) oraz formularz KRS-ZE. To jednak temat na odrębny wpis.

Deklaracja podatkowa PCC

Kupujący zobowiązany jest także do przygotowania deklaracji na druku PCC 3 oraz do zapłaty należnego podatku PCC. Podatek PCC wynosi w przypadku umowy sprzedaży udziałów 1 % od ceny rynkowej sprzedaży udziałów.

Pamiętaj, że masz 14 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży udziałów na złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę PCC.

Mam nadzieję, że powyższa lista będzie dla Ciebie pomocna. Jeśli masz pytania napisz do mnie lub zostaw komentarz.

Polecane wpisy
sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.