Czy darowizna udziałów wymaga umowy w formie notarialnej?

darowizna udziałów

Darowizna udziałów – przykład z życia wzięty. Tym, co zainspirowało mnie do tego wpisu jest sytuacja przedsiębiorcy odesłanego z tzw. kwitkiem przez notariusza. Uznał on, że dla sporządzenia ważnej darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawsze wymaga jest forma aktu notarialnego.

Brak zachowania takiej formy miałby wówczas poważne konsekwencje – umowa zawarta bez takiej formy byłaby nieważna i nie mogłaby prowadzić do zmiany wspólników.

Czy tak jest faktycznie?

W jakiej formie zawrzeć umowę darowizny udziałów?

Zasadniczo kwestię umowy darowizny udziałów regulują dwa przepisy:

  • art. 180 KH
  • i art. 890 KC.

Jak łatwo się domyślić, powodują one wiele rozbieżności w doktrynie i praktyce.

Zgodnie z art. 180 § 1 KSH  zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Co oznacza zbycie?

Zbycie oznacza każdą formę przeniesienia własności udziałów z jednej osoby na inną osobę lub na inny podmiot. Nabywcą może być zarówno dotychczasowy wspólnik takiej spółki jak i osoba trzecia.

Zbyciem obejmuje się wszelkie czynności prawne skutkujące zmianą właściciela dokonane między żyjącymi (inter vivos). Takie jak sprzedaż, darowizna, umowa zamiany, a także np. wniesienie aportem danych udziałów do innej spółki.

Z art. 180 KSH wynika więc jednoznacznie, że darowizna udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać sporządzona w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami.

A co dla umowy darowizny udziałów wynika z kodeksu cywilnego?

Zgodnie z art. 890 KC dla umowy darowizny udziałów:

  1. Oświadczenie darczyńcy powinno się złożyć w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

  2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Czy naprawdę w odniesieniu do darowizny udziałów wymaga się formy notarialnej?

W przeważającej części przypadków, w odniesieniu do darowizny udziałów. W mojej ocenie wystarczająca jest umowa w formie z poświadczonymi notarialnie podpisami.

Jednakże to co ważne, to aby w umowie darowizny własność udziałów przechodziła w dacie zawarcia takiej umowy.

Ponadto, to na co warto również zwrócić uwagę, to to, że tylko oświadczenie darczyńcy wymaga zgodnie z art. 890 KC formy notarialnej. Oświadczenie obdarowanego, takiej formy aktu notarialnego już nie wymaga.

Bez względu jednak na wszystko – darowizna zawsze będzie ważna i skuteczna gdy zostanie wykonana (nawet gdy nie zostanie spisana w formie aktu notarialnej).

Jeśli więc darowałeś udziały, to gdy udziały stały się własnością obdarowanego umowa zawarta w ten sposób jest ważna. Jeśli darowałeś gotówkę, nie musisz przecież zawierać umowy w formie notarialnej. Wystarczy, że umowa zostanie wykonana, a świadczenie zostanie przez Ciebie obdarowanemu przekazane.

Czy potrzebujesz zgody spółki na dokonanie darowizny udziałów?

W tym zakresie obowiązują wszelkie zapisy umowy spółki odnoszące się do zbywania.

Jeśli w umowie spółki jest zapis wskazujący na obowiązek uzyskania takiej zgody. To tak, taką zgodę przed zawarciem umowy musisz uzyskać.

Co po zawarciu umowy darowizny udziałów?

Tak jak w przypadku każdego innego rodzaju zbycia, tak również w przypadku darowizny, konieczne jest zawiadomienie spółki o zawarciu umowy darowizny udziałów. Zawiadomienie takie  dokonuje się stosownie do postanowień art. 187 § 1 KSH. Zgodnie z tym zapisem:

o przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają Spółkę, przedstawiając dowód przejścia, bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania.


Na ten temat możesz przeczytać więcej w artykule pt. Kiedy sprzedaż udziałów jest skuteczna?.


Darowizna udziałów – co jest więc kluczowe?

Podsumowując, zasadniczo istnieją w doktrynie rozbieżności w zakresie zagadnienia jakim jest darowizna udziałów. To co może być kluczowe w mojej ocenie to to, w jaki sposób zostanie sformułowana umowa darowizny udziałów. Będzie to miało znaczenie nie tylko dla samej ważności przeniesienia praw do tych udziałów na obdarowanego. Ale także na koszty związane z zawarciem takiej umowy.

 

E-BOOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adwokat Mizińska

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Joanna Mizińska

Adwokat Joanna Mizińska

Od ponad 17 lat specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Specjalistka w zakresie obsługi prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Doradza także w sprawach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Specjalistka w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz wykonywania kontraktów i umów gospodarczych. Ponadto, zajmuje się obsługą prawną inwestycji w spółki, począwszy od negocjacji, przygotowywania projektów umów, aż do zamknięcia, jak również doradza przy wyjściu z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Kontakt:

+48 668 017 220
j.mizinska@gm-legal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Joanna Mizińska

Jestem adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Jestem także autorką tego bloga.

Od kilkunastu lat zajmuję się tym prawem gospodarczym i prawem spółek handlowych oraz kontraktami i umowami gospodarczymi. Doradzam swoim Klientom jak najlepiej wynegocjować umowy, by uzyskać maksimum bezpieczeństwa prawnego

Pobierz bezpłatnie poradnik!

"Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o."

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o

Dołącz do mojej społeczności

Najpopularniejsze

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z prawem?

Zapisz się na newsletter

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.