Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW

Różnorodność płci w składzie organów spółek

Różnorodność płci w składzie organów spółek notowanych na GPW. Czy od lipca 2021 r. w zarządach i radach nadzorczych pojawi się więcej kobiet? W ostatnim czasie na portalach branżowych zrobiło się głośno o wprowadzeniu różnorodności w zakresie płci w organach polskich spółek kapitałowych. Już od kilku lat pojawiały się głosy za wprowadzeniem równouprawnienia w spółkach. […]