Dodatki dla Subskrybentów

Dzielę się wiedzą nie tylko publikując ogólnodostępne wpisy na niniejszym blogu czy innych blogach i stronach jakie prowadzę lub współtworzę, ale także przygotowując i udostępniając e-booki i poradniki prawno-podatkowe z zakresu swoich specjalizacji (prawo gospodarcze / spółki / transakcje kapitałowe / umowy spółek / umowy inwestycyjne / umowy sprzedaży i zbycia udziałów w spółce z o.o. / umowy wspólników / audyty due dilligence spółek / inwestycje w spółki / finansowanie spółek poprzez emisję obligacji i inne dłużne papiery wartościowe / przekształcenia oraz transakcje na przedsiębiorstwie lub jego aktywach).

Dołączając do grona stałych Czytelników – Subskrybentów bloga „Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.” za pomocą poniższego formularza będziesz mieć dostęp do wszystkich dotychczasowych materiałów – dodatków edukacyjnych i marketingowych jak e-booki, poradniki, przewodniki itp. przeznaczonych wyłącznie dla stałych Czytelników – Subskrybentów blogowego newslettera.

Dotychczasowe dodatki dla Subskrybentów newslettera:

  • Sprawna spółka cz. 3 – W jaki sposób ukształtować sytuację korporacyjną w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?
  • Ważne dla MŚP cz. 3
  • Instrukcja zawarcia umowy sprzedaży udziałów przez S24
  • Sprawna spółka cz. 2 – rodzaje spółek
  • Ważne dla MŚP cz. 2
  • Prosta spółka akcyjna od 1 marca 2020 r.
  • Sprawna spółka czyli jaka? – wprowadzenie do cyklu
  • Ważne dla MŚP cz. 1
  • Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Poradnik dla właścicieli i zarządzających spółkami z o.o. o tym, jak wygląda procedura sprzedaży udziałów w spółce z o. o. – krok po kroku

 

 

 

Pamiętaj jednak, że treści jakie przedstawiam Czytelnikom, zawarte na blogu prawnym sprzedazudzialowwspolcezoo.pl i przekazywane za pośrednictwem newslettera mają charakter wyłącznie ogólny, informacyjny i edukacyjny. Żadna z informacji przedstawionych na blogu i przekazana za pośrednictwem newslettera nie może być traktowana jako porada ani opinia prawna w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych czy w indywidualnej sprawie (bez rzetelnej analizy konkretnej sprawy, wysłuchania całej historii związanej ze sprawą, wglądu w dokumenty i skonfrontowania ich treści z przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem sądów, nie można uznać jakiejkolwiek notatki zamieszczonej na blogu czy w newsletterze jako rozwiązania problemu prawnego), jako wykładnia prawa, oferta ani informacja o ofercie. Jako autorka bloga wraz z autorami publikującymi we wpisach gościnnych nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości bloga i przekazywanych treści za pośrednictwem newslettera w jakikolwiek sposób, a w szczególności nie mam wpływu na to czy podmiot/osoba/Czytelnik bloga i newslettera podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności. Zamieszczone cytowania przepisów prawnych, aktów prawnych lub orzeczeń nie mogą być traktowane jako źródło obowiązującego prawa. Jako Autor zastrzegam sobie także prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji. Treść bloga i treści przekazywanych za pośrednictwem newslettera są wyrazem moich poglądów jako autora bloga i nie stanowią oficjalnego stanowiska prowadzonej przeze mnie kancelarii prawnej.

W celu uzyskania doradztwa prawnego w konkretnej sprawie zalecam bezpośredni kontakt ze mną pod adresem kontakt@sprzedazudzialowwspolcezoo.pl.