Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

W momencie gdy zdecydujemy się na założenie własnej działalności, w pierwszej kolejności nasze myśli kierują się ku jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w CEIDG. Opcja ta intuicyjnie wydaje nam się bezpieczna. W większości przypadków dopiero z czasem i w miarę rozwoju biznesu przychodzi myśl o zawiązaniu np. spółki z o.o. Przepisy prawa umożliwiają bowiem zmianę formy prowadzonej działalności, jaką jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową, np. spółkę z o.o.

Obecnie nowym czynnikiem motywującym przedsiębiorców do przeorganizowania swojej działalności może okazać się także wejście w życie przepisów związanych z „Polskim Ładem”. Przewidują one bowiem wiele zmian w zakresie prawa podatkowego, które mogą okazać się mniej korzystne dla podatników. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule: ,,Nowy Ład – co czeka spółki, a co indywidualnych przedsiębiorców?”.

Nie przedłużając już – zapraszam do lektury niniejszego artykułu poświęconego tematyce przekształcenia działalności w sp. z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Już na wstępie musisz wiedzieć, że jako przedsiębiorca możesz dokonać zmiany formy działalności na dwa sposoby:

  • Po pierwsze, możesz przekształcić dotychczasową działalności w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 KSH.
  • Drugą opcją jest założenie od podstaw spółki z o.o. i wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa, które już posiadasz.

Jednak ze względu na charakter tego artykułu – który dotyczy przekształcenia – zajmę się omówieniem jedynie pierwszego wariantu z wyżej przedstawionych. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o. wydaje mi się również bardziej korzystne. Pozwala na płynne kontynuowanie prowadzonej wcześniej działalności, bez konieczności kłopotliwego jej przenoszenia na nowy podmiot. W związku z tym, nie jesteśmy narażeni na dopełnianie szeregu nowych formalności związanych z całym procesem zawiązania nowej spółki, wniesieniem do niej przedsiębiorstwa oraz aneksowania dotychczasowych umów. Oczywiście każdy może mieć na ten temat inne zdanie.

Jak przekształcić działalność gospodarczą w sp. z o.o.?

Najistotniejszym w tej kwestii jest dla nas art. 584 (5) KSH, który stanowi, że:

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

  • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
  • powołania członków organów spółki przekształconej;
  • zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
  • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że plan przekształcenia działalności musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Natomiast jego najważniejszym elementem jest ustalenie wartości bilansowej majątku JDG na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. W momencie gdy będzie on już gotowy, musisz zlecić jego zbadanie pod względem poprawności i rzetelności biegłemu rewidentowi.

Kolejnym wymogiem jest złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Dokument ten także powinien mieć formę aktu notarialnego i zawierać w swojej treści najważniejsze informacje dotyczące:

  • rodzaju nowej spółki,
  • wysokości kapitału zakładowego,
  • imion i nazwisk członków zarządu nowej spółki.

Zatem, jeszcze przed przygotowaniem tego dokumentu, powinieneś powołać, a przynajmniej wiedzieć, kto obejmie funkcję członków zarządu nowej spółki. Przepisy prawa przewidują możliwość ustanowienia zarządu jednoosobowego. Wiąże się to jednak z koniecznością spełniania dodatkowych wymogów, np. w przypadku gdy jedyny wspólnik dokonuje czynności prawnej między sobą a reprezentowaną przez niego spółką, wymaga się formy aktu notarialnego tej czynności.

Następnie należy już obligatoryjnie powołać władze spółki przekształconej oraz zawrzeć akt założycielski spółki z o.o. w formie aktu notarialnego. Dołącza się go do wniosku do KRS wraz z pozostałymi koniecznymi dokumentami. Za dzień przekształcenia uznaje się ten, w którym sąd rejestrowy dokonuje wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że jest to moment, w którym Twoja spółka z o.o. rozpoczyna działalność. Ostatnią czynnością w procesie przekształcenia jest złożenie wniosku o wykreślenie z CEIDG. Powinieneś złożyć go w formie elektronicznej lub papierowej w terminie 7 dni od dnia przekształcenia.

Czy coś się zmienia?

Najważniejszą i najbardziej istotną zaletą przekształcenia działalności w spółkę z o.o. jest fakt, że spółce utworzonej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy przysługują wszystkie prawa i obowiązki przysługujące mu w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo, pomimo prowadzenia działalności w innej formie prawnej, spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jej przekształceniem.

Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić? Podsumowanie

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niesie za sobą szereg korzyści. Dla wielu przedsiębiorców najistotniejszą z nich będzie ograniczenie ich osobistej odpowiedzialności. Należy jednak pamiętać, że przekształcenie, które zostało omówione w dzisiejszym wpisie, nie powinno być sposobem na ucieczkę przed długami. Przykładowo wynikającymi z prowadzenia JDG. Mimo że wspólnik spółki kapitałowej co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za działania spółki, w momencie przekształcenia podlega to szczególnym modyfikacjom. Przedsiębiorca odpowiada bowiem całym swoim majątkiem – solidarnie ze spółką – za zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorcę przed przekształceniem działalności. Odpowiedzialność ta trwa przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

E-BOOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adwokat Mizińska

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Adwokat Joanna Mizińska

Adwokat Joanna Mizińska

Od ponad 17 lat specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie cywilnym. Specjalistka w zakresie obsługi prawnej transakcji kapitałowych, sprzedaży udziałów/akcji, fuzji, przejęć, przekształceń oraz transakcji na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Doradza także w sprawach związanych z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, głównie z sektora MŚP. Specjalistka w zakresie przygotowywania, negocjowania oraz wykonywania kontraktów i umów gospodarczych. Ponadto, zajmuje się obsługą prawną inwestycji w spółki, począwszy od negocjacji, przygotowywania projektów umów, aż do zamknięcia, jak również doradza przy wyjściu z inwestycji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów związanych z pozyskiwaniem finansowania, w tym emisji obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych.

Kontakt:

+48 668 017 220
j.mizinska@gm-legal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Adwokat Joanna Mizińska

Jestem adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Jestem także autorką tego bloga.

Od kilkunastu lat zajmuję się tym prawem gospodarczym i prawem spółek handlowych oraz kontraktami i umowami gospodarczymi. Doradzam swoim Klientom jak najlepiej wynegocjować umowy, by uzyskać maksimum bezpieczeństwa prawnego

Pobierz bezpłatnie poradnik!

"Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o."

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o

Dołącz do mojej społeczności

Najpopularniejsze

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z prawem?

Zapisz się na newsletter

Skontaktuj się ze mną

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktuję się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Jak przekształcić JDG w spółkę z o.o
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o.?

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.

sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Pobierz bezpłatnie e-booka!

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpisz swój e-mail poniżej, by otrzymać link do bezpłatnego e-booka.