Instrukcja dla spółek z o.o. – Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych za 2020 rok?

Panująca epidemia COVID-19 wymogła na przedsiębiorcach dostosowywania się do wielu zmian, w tym dotyczących składania dokumentów sprawozdań finansowych. Można się zastanowić w jaki sposób złożyć tegoroczne sprawozdanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:DOKUMENTY, SPÓŁKA Z O.O., | Data: . Tagi: , , , ,
instrukcja dla spółek z o.o.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną (COVID-19) większość terminów dotyczących sprawozdań finansowych przedłużono. Tym samym wiele spółek  w najbliższym czasie zmierzy się z obowiązkiem złożenia dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości do Repozytorium Dokumentów Finansowych w KRS za pośrednictwem e-KRS. Spółki mają na to 15 dni od dnia, w którym odbyło się zwyczajne zgromadzenie wspólników i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 rok. 

JAK POPRAWNIE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA? 

Aby dokonać zgłoszenia należy wejść na portal e-KRS klikając w link: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ 

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie e-KRS. 

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA SPÓŁEK Z O.O.

Po zalogowaniu do portalu e-KRS należy przejść do zakładki „Przeglądanie i składanie zgłoszeń”, a następnie kliknąć opcję „dodaj zgłoszenie”. Dodawanie zgłoszenia odbywa się  w czterech krokach: 

  • 1 należy podać dziesięcioznakowy numer KRS podmiotu (lub dowolny numer – pole zostanie uzupełnione zerami o brakujące cyfry), dla którego są składane dokumenty finansowe, a następnie
  • 2 należy uzupełnić wszystkie dane i załączyć składane dokumenty finansowe, poźniej
  • 3 należy uzupełnić oświadczenie osoby/osób podpisującej/ych zgłoszenie. Oświadczenie będzie podpisane razem ze zgłoszeniem w kroku 4,
  • 4 należy zweryfikować poprawność wypełnienia zgłoszenia, podpisać zgłoszenie lub przekazać do podpisu na konto innego użytkownika/ów a następnie wysłać je do Repozytorium Dokumentów Finansowych. 

System umożliwia powrót do zgłoszenia oraz jego modyfikację. Aby to zrobić należy wejść do zakładki „Przygotowywanie i składanie zgłoszeń”. Każde zgłoszenie robocze zostanie automatycznie usunięte w przeciągu 14 dni od daty jego utworzenia. Zgłoszenia wysłane do Repozytorium Dokumentów Finansowych można przeglądać w zakładce: „Przeglądanie złożonych zgłoszeń”. 

WIĘCEJ INFORMACJI 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało pełną instrukcję prawidłowego dokonywania zgłoszeń oraz  dokumentacji użytkownika systemu informatycznego Repozytorium Dokumentów Finansowych. Przygotowano też listę najczęściej zadawanych przez użytkowników pytań. Dokumenty te można znaleźć również pod podanym wyżej w artykule adresem strony internetowej. 

WARTO PAMIĘTAĆ! – INSTRUKCJA DLA SPÓŁEK Z O.O.

Obecnie nie ma już możliwości złożenia do rejestru dokumentów finansowych w postaci papierowej. Jedyną formą jest ta elektroniczna.  

Przykład: Dla wywiązania się z obowiązków nałożonych na spółkę nie wystarczy wydruk sprawozdania finansowego. Potrzeba oryginału, a wydruk stanowi tylko kopię dokumentu.  

Zatem takie sprawozdanie finansowe za 2020 rok powinno zostać złożone w postaci elektronicznej w formacie xml. Co więcej, musi zostać też podpisane i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Wyjątki:  Skany wystarczą w przypadku uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,  a także uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty. Dla tych dokumentów nie ma obowiązku postaci elektronicznej. 

Przeczytaj także: 

Po pierwsze: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Po drugie: Jak wprowadzić program opcyjny w spółce z o.o.?

Masz pytania związane z tematem artykułu?

Zapraszamy do kontaktu:

KONTAKT Z AUTOREM:    

Joanna Mizińska, adwokat, partner w GACH MIZIŃSKA

Joanna Mizińska
adwokat
partner w kancelarii prawnej GACH MIZIŃSKA kierujący praktyką spółkiumowy oraz finansowanie
autorka bloga sprzedazudzialowwspolcezoo.pl
T: +48 668 017 220
E: j.mizinska@gm-legal.pl

Polecane wpisy