ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Autor:Joanna Mizińska | Kategoria:Bez kategorii, DOKUMENTY, | Data: .
ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, tzw. ePUAP. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która ułatwia załatwienie wielu spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu. Aby móc korzystać z tej platformy niezbędne jest założenie darmowego konta.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Wśród spraw jakie możemy załatwić za pomocą ePUAP wyróżnić można m.in.:

 • Wyrobienie dowodu osobistego;
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę;
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 • Dopisanie do spisu wyborców;
 • Nadanie numeru porządkowego nieruchomości;
 • Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego;
 • Rejestracja pojazdów;
 • Rejestracja urodzeń;
 • Sporządzenie aktu zgonu;
 • Wydanie prawa jazdy.

Każda sprawa, która jest dostępna na portalu, posiada jej krótki opis, a także szczegóły sprawy, tzn. kogo dotyczy, jaki jest czas realizacji, wymagane dokumenty, opłaty, podstawę prawną, a także możliwość złożenia odwołania od decyzji.

Jak wygląda założenie konta?

Zakładając konto na portalu będzie trzeba wypełnić krótki formularz rejestracyjny, którego rubryki dotyczą przede wszystkim danych kontaktowych oraz identyfikacyjnych. Na podany przy rejestracji adres e-mail będą przesyłane powiadomienia dotyczące wnoszonych podań i wniosków.

Udogodnienia dla przedsiębiorców

System ePUAP posiada również udogodnienia dla przedsiębiorców, które umożliwiają szybkie i bezpieczne załatwienie spraw związanych z prowadzeniem firmy. Do takich spraw należą między innymi:

 • Otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składem do ZUS-u;
 • Rozliczenie VAT;
 • Umożliwienie wyznaczenia pełnomocnika do podpisywania elektronicznych dokumentów księgowych.

Podsumowanie

Reasumując, ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, pozwala na szybki kontakt i uzyskanie odpowiedzi w sprawach administracyjnych.

Przeczytaj także:

Po pierwsze: Spółka z o.o. w organizacji

Po drugie: Od 1 lipca 2021 roku nowe rozwiązanie dla start-upów – Prosta Spółka Akcyjna (PSA)

Polecane wpisy