Przekształcenie działalności w spółkę z o.o. – jak to zrobić?

przekształcenie działalności w spółkę z o.o.

W momencie gdy zdecydujemy się na założenie własnej działalności, w pierwszej kolejności nasze myśli kierują się ku jednoosobowej działalności gospodarczej, zarejestrowanej w CEIDG. Opcja ta intuicyjnie wydaje nam się bezpieczna. W większości przypadków dopiero z czasem i w miarę rozwoju biznesu przychodzi myśl o zawiązaniu np. spółki z o.o. Przepisy prawa umożliwiają bowiem zmianę formy […]