Umowa wspólników a umowa spółki

Joanna Mizińska22 sierpnia 2017Komentarze (0)

Pan Damian zadał mi ostatnio na blogu bardzo istotne pytanie o relację pomiędzy umową wspólników a umową spółki. Myślę, że temat jest na tyle istotny, że warto mu poświęcić więcej uwagi 🙂

Umowa wspólników to umowa negocjowana i podpisywana przy okazji inwestycji w spółkę. Zasady inwestycji i jej warunki określa umowa inwestycyjna. Pisałam juz na ten temat tutaj.

Umowa wspólników natomiast określa prawa i obowiązki stron po wejściu kapitałowym inwestora do spółki. Określa więc także zasady funkcjonowania spółki, w tym zakres kompetencji poszczególnych organów spółki oraz wpływ poszczególnych wspólników na funkcjonowanie spółki.

Oczywistym jest, że bazowym i podstawowym dokumentem, który określa zasady działania spółki jest umowa spółki/akt założycielski (w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) czy  statut (w odniesieniu do spółki akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej). Sama umowa wspólników, o ile jej stroną nie jest spółka, nie wywiera wpływu na funkcjonowanie spółki, a sama spółka (formalnie) nie jest nią związana.  Umowa wspólników stanowi więc wyłącznie zobowiązanie jej stron względem siebie, a ewentualne jej złamanie może być analizowana tylko jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnoprawnej. Ewentualne więc zbycie udziałów sprzecznie z zapisami umowy wspólników, o ile te apisy nie zostałyby inkorporowane do umowy spółki, byłoby skuteczne względem spółki. W takie sytuacji zarząd zobowiązany byłby wpisać nabywce do księgi udziałów.

Aby zapobiec tej dwoistości oraz zabezpieczyć wykonywanie umowy wspólników, konieczne jest przeniesienie apisów, w możliwie najszerszym zakresie, do umowy spółki.

Po podpisaniu umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników następuje moment tzw. zamknięcia. Zamknięcie transakcji to moment, w którym podejmowane są uchwały „wprowadzające” w życie postanowienia w/w umów. W dniu zamknięcia podejmowana jest więc np. uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego czy podejmowana umowa w sprawie zmian umowy spółki.

A ponieważ są wakacje, na koniec wspomnienie fotograficzne z Dubrownika:

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: