Na czym polega klauzula drag along right?

Joanna Mizińska21 czerwca 2017Komentarze (0)

Jakiś czas temu pisałam o tym, czym jest klauzula drag along. Ostatnio jednak przy negocjacji umowy inwestycyjnej dla mojego Klienta temat wrócił – postanowiłam nieco go przypomnieć. Pamiętaj, że jest już standardem w transakcjach M&A, że tego tupu klauzule są zamieszczane w umowach sprzedaży udziałów (zwłaszcza, gdy nie sprzedajesz 100 % udziałów, a jedynie część) czy umowach inwestycyjnych. Pamiętaj także, że ta klauzula – obok klauzuli liquidation preference – będzie z Twojej perspektywy bardzo ważna w funkcjonowaniu Twojej spółki/start-up’u.

Pozyskując kapitał do spółki w fazie wzrostu (start-up lub seed) inwestorzy, wkładający do takiej spółki spój kapitał, będą zdecydowanie zainteresowani zabezpieczeniem swoich interesów oraz uzyskaniem wpływu na to, kiedy i jaki pakiet udziałów może być przedmiotem zbycia, w momencie gdy podejmą decyzję o wyjściu z inwestycji (to tak zwane wyjście kapitałowe).

Musisz pamiętać, że jedną z klauzul dotyczących Twojego wpływu na wyjście kapitałowe (czyli sprzedaż Twojej Spółki, także Twoich udziałów) jest klauzula drag along. Przed podpisaniem umowy musisz dokładnie przeanalizować jej zapisy, tak żebyś miał realny wpływ na to w jaki sposób i na jakich warunkach dochodzi do wyjścia kapitałowego z twojej spółki.

Na czym polega klauzula drag along?

Klauzula drag along polega na tym, że w momencie gdy jeden ze wspólników, głównie inwestor (wspólnik uprzywilejowany) będzie chciał wyjść ze spółki i sprzedać swoje udziały, jest on w stanie niejako „wymusić” na pozostałych wspólnikach, by ci przyłączyli się do takiej sprzedaży, a więc sprzedali w ramach takiej transakcji także swoje udziały na warunkach na jakich sprzedaje je inwestor uprzywilejowany. Mówi się czasami o tym prawie, że jest to prawo przyciągnięcia.

Na przykład:

Zawarłeś uprzednio umowę inwestycyjną i w twojej spółce masz pakiet 51 % udziału w kapitale, inwestor którego pozyskałeś ma 49 %. Inwestor jest zainteresowany wyjściem po np. 3 latach i chce z tej inwestycji uzyskać określoną stopę zwrotu.

Inwestor ten znajduje zainteresowanego, ale zainteresowany chce nabyć pakiet większościowy, np. 100 %.

W takiej sytuacji, inwestor może skorzystać z takiego prawa drag along i zażądać od Ciebie żebyś sprzedał wszystkie swoje udziały na jakich on je sprzedaje.

Gdzie mogą pojawić się problemy?

Musisz zwrócić szczególną uwagę na to, od jakiego momentu takie prawo może być wykonywane przez wspólnika uprzywilejowanego. Spółka dopiero buduje swoja wartość – ważne jest by takie prawo mogło być realizowane dopiero po pewnym okresie czasu od dnia inwestycji.

Zwrócić także należy uwagę na wycenę spółki – transakcja w ramach drag along odbywa się przecież na zasadach i na warunkach (w tym także po cenie) na jakich sprzedaje swoje udziały wspólnik uprzywilejowany. Dodatkowo dochodzi zwykle do tego klauzula liquidation preference, która dodatkowo )razem z klauzulą drag along) wpływa w oczywisty sposób na to ile pieniędzy ze sprzedaży należących do ciebie udziałów w spółce rzeczywiście uzyskasz.

Postaram się napisać więcej na ten temat, myslę, że wiele jest tutaj kwestii na które należy zwrócić uwagę.

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: