Marzec 2017

Lock up – co to takiego

Joanna Mizińska20 marca 20172 komentarze

Negocjując umowę inwestycyjną pamiętać powinieneś, że jedną ze standardowo stosowanych klauzul jest klauzula lock up. Ogranicza ona możliwość rozporządzania przez Ciebie udziałami przez dany okres czasu. Zobowiązanie takie jest zaciągane także przez akcjonariuszy spółki, która debiutuje na giełdzie papierów wartościowych (IPO) . Klauzula taka oznacza, że udziałowcy, czy akcjonariusze zobowiązują się przez wskazany w umowie […]

Kilka słów o drag along right …

Joanna Mizińska15 marca 20172 komentarze

Kiedy Twoja Spółka rozwinie się na tyle, że zaczniesz poszukiwać inwestora dla niej, inwestor rozpoczynając negocjacje z Tobą przedstawi Ci swój projekt umowy inwestycyjnej. Jedna z klauzul w umowie inwestycyjnej, na którą powinieneś zwrócić uwagę jest klauzula drag along. Czym jest drag along? Prawo „drag along” lub klauzula „drag along” to tzw. prawo przyciągnięcia. Klauzula […]

Ostatnio zajmuję się dużą umowa inwestycyjną związana z częściową sprzedażą udziałów przez dotychczasowych wspólników (założycieli) oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych udziałów przeznaczonych dla dwóch inwestorów – inwestora finansowego i branżowego. W mojej umowie warunkiem dojścia transakcji do skutku jest przeprowadzenie przez inwestorów due dilligence prawnego, finansowego i technicznego oraz satysfakcjonujący wynik […]